Olika typer av hovbölder

Hovbölder hos hästar

VIKTIGT innan du läser! Patricia Wagner bor och praktiserar i USA. De kan ha andra lagar och regler att rätta sig efter gällande detta. Denna text är alltså bara information om hovbölder. Diskutera alltid med din Veterinär eller Hovslagare (som är Godkänd av jordbruksverket) i första hand om du misstänker att din häst har hovböld. När hon skriver om sin forskning tror jag att hon menar egen efterforskning. Bra att ha i åtanke oxå är att det kan vara ett helt annat klimat än vad vi har här i sverige oxå, det spelar oxå in.

Skriven av Patricia Wagner, Hoof Rehabilitation Practitioner
Direkt översatt av: Heléne Svennersjö, Hovvårdare.

Här finns originalet.

Hovbölder är de mest missförstådda, feldiagnostiderade, felbebandlade och en av det allra vanligaste orsakerna till hälta hos hästar. Och det finns väldigt lite korrekt information om denna väldigt vanliga hovåkomman att hitta på nätet.

Rätt behandling blir ofta försenad eftersom hovbölder så ofta är feldiagnostiserade, vilket ibland leder till förödande beslut gällande den drabbade hästen. Om du på något sätt har med hästar att göra, är det ditt ansvar att lära dig hur du identifierar en hovböld, de vanliga orsakerna till hovböld, symptomen, behandlingarna, och hur en hovböld påverkar hoven. Den här artikeln är menad att belysa och slå hål på några myter om den här smärtsamma åkomman, lika så upplysa om hur man kan minska smärta och hjälpa till med återhämtning under processen…

Både skodda och oskodda hästar riskerar att få hovböld. Återkommande hovbölder vid trakterna eller hovväggen orsakas generellt av felaktig verkning eller misskötsel. Huruvida en häst är skodd eller oskodd har nästan ingen betydelse för om en häst har problem med bölder i lamellranden förutom i de fall då en skodd hov är felaktigt verkad. En skodd hov måste bli verkad för att bära en sko och den typen av verkning kan inte göras på samma sätt som på en hov som ska klara av att gå utan skor.

                               

Hovar som är trimmade såhär löper större risk att drabbas av hovböld i tåområdet.

I lamellranden 

En hovböld är en varig inflammation i de sammanhängande vävnaderna, lamellerna och sulans papiller, där trycket ökar i takt med att varet ökar mellan de täta strukturerna i hoven – hovväggen och hovbenet – som orsakar extrem smärta och åtföljs ofta, men inte alltid, av svullnad i benet och märkbar hälta. Hovbölder tränger in på undersidan av hoven i området vi kallar bärranden. Hovbölder kan tränga in i en av två delar av hoven. I hovväggens bärrand eller hörnstödets bärrand. Hörnstödet är en förlängning av hovväggen.

Av hovväggens bärranden är den inre hovväggen det vanligaste stället där en hovböld tränger in. Bölden letar sig sen den enklaste vägen genom de mjuka vävnaderna, vidare upp och brister sen vid kronranden. När hovväggen sen växer, kan vi se att bristningsområdet följer med den nya utväxten.

Samma hov i olika stadier av samma hovböld:  

I det här stadiet har bölden angripit bärranden i sulnivå i tån, vandrat upp längs med hovväggen och har precis brustit upp vid kronranden. Det är typiskt när hästen har som mest smärta, efter att det brustit upp lättar smärtan.

 

 

 

Den utflutna tån är här den initiala orsaken till att bärranden har separerat och därmed släppt in bölden. Här ser man att bristningen håller på att växa ut, men inget gjordes åt den utflutna tån, vilket orsakade en andra böld uppstod.

 

 

 

 

Spåren efter bölden håller nu på att växa ner helt med den nya hovväggen, men en andra böld följde upp och orsakade 2 bristningar i samma böldgång. I detta stadie är typiskt att hästen inte längre känner någon smärta.

 

 

 

 

Trakten är det mindre vanliga stället där en hovböld tränger in. Bölden som tränger in här letar sig upp och bak genom de mjukare vävnaderna och vidare ut i ballarna. Bölder i trakten missas ofta, pga att vår uppmärksamhet när vi letar efter orsaker till hälta, sällan är riktat mot området vid ballarna, samt att hårlinjen och hovskägget ofta döljer bristningen tills den börjar växa neråt varpå den ofta misstolkas som en trampskada eller annat sår. Därför, är bölder i trakten ofta feldiagnostiserade som en mystisk hälta. Fickan som bölden lämnar kvar kan återinfekteras flera gånger, vilket kan förbrylla många (även de professionella) som inte förstår anatomin av hoven och orsaken till bölder i trakten.

Orsaker till hovbölder

Utflytningar orsakade av misskötsel eller felverkning är de vanligaste orsakerna till hovbölder. Utflytningar leder oftast till uttänjd lamellrand. Om utflytningen ej korrigeras leder det till separation i bärranden vilket tillåter jord, träck, urin (skräp) att tränga in i lamellerna och infektion tillåts att växa mellan hovväggen och hovbenet (med ett spår av död vävnad i sin framfart) som letar sig fram och ut genom de mjuka vävnaderna – vid kronranden eller ballarna beroende på om böldens ursprun är i bärranden till hovväggen eller vid trakten. Svullnaden och eventuellt när bölden letar sig till kronranden (den mjuka vävnaden) är den process där hästen känner som mest smärta och oftast blir halt, innan bölden brister. När bölden väl har brustit, blir hästen gradvis mindre halt och tillslut helt bra från hälta igen.

Skodda hovar är troligen mer drabbade av hovbölder när man ska gå över från skodd till att hålla hästen barfota. Hovbölder anses av misstag vara en form av reningsprocess att gå från en skodd hov till att vara en hälsosammare barfotahov. Men det är endast sant i den mening att bölder kan vara kvar i en skodd hov, och att avskoning plus korrigerande verkning tillåter bölden att vandra mot de mjuka vävnaderna där den kan brista upp.

Misskötta hovar lider oftare av bölder av uppenbara orsaker. Hoven kommer antingen växa vertikalt eller horisontalt i extrema fall av vanskötsel, eller misskötsel och båda fallen öppnar upp de sammansatta vävnaderna för världen på utsidan att invadera lamellerna.

Obalans i dieten anses vara en allvarlig faktor som orsakar hästar att få kroniska hovbölder, och det är sant att materialet i hovväggen hos hästar med brister i dieten inte är så tät eller stark som hos en häst som får en hälsosam diet, mer troligt är att dålig diet är en direkt faktor för osunda hovar eftersom dåligt fodrade hästar generellt inte heller får tillräckligt bra hovvård eller får det för sällan, vilket orsakar utflytingar som i sin tur orsakar separation i bärranden, som tillåter att skit och annat packas upp i separationen och orsakar förstörelse av de sammanbindande vävnaderna.

Hovböld i trakten blir ofta ett kroniskt problem när verkningsstrategin inte ändras. Trakterna blir återinfekterade om och om ingen och i mer än en hov, eftersom alla 4 hovar verkas med samma brist av korrekta verkningsmetod. Därför kan hälta synas av och an i alla 4 hovar.

Hovböld i trakten kan ofta påverka hela sulan. Detta är en väldigt viktig sak att ta hänsyn till, och denna typ av böld ses ofta som dubbelsula och förklaras vidare nedan. Hörnstöden behöver trimmas i hovväggens höjd eftersom hörnstöden ÄR en förlängning av hovväggen. Om hörnstöden inte tenderar att vara i samma skick som hovväggen kan de orsaka smärta och/eller påbörja en böldprocess. Jag hoppas att det blir praxis att verka hörnstöden (inte verka ner dom helt till sulplan) till samma höjd som resten av hovväggen. (se bilder nedan)

Hovbölder är ofta feldiagnostiserade. Hästar som lider av en hovböld (eller flera bölder) visar inte alltid smärta/hälta. Men, typiskt för hovbölder är en extremt smärtsam process. Symptom som visas av hästen är ofta feldiagnostiserad som fång, strålbenshälta, eller andra “mystiska hältor” tex stengalla som enligt min uppfattning inte är en logisk förklaring till hälta.

För många drabbade hästar startar man en traditionell väg av “korrigerande” skoning (vilket oftast görs för att korrigera skador som orsakats av skorna i första hand) och så småningom avlivas hästen.

Eftersom bölder i trakten kan gå helt oupptäckt och ofta är feldiagnostiserade som en mystisk hälta, är det svårt att säga hur många hästar som blivit avlivade när korrekt verkning kan ha löst problemet.

Hur vet du om din häst är i början av processen av en hovböld? Observation av vår flock har lärt mig att smärta är smärta för hästar och tecknen på det kan vara detsamma oavsett var i deras kropp smärtan kommer ifrån. Vi kan se en häst som helt klart visar symptom på kolik, nästa dag brister en böld och hästen blir mycket bättre. Så, symptom på kolik: uppenbar ångest, aptitlöshet, lägger sig och reser sig, rullar sig upprepat, kan faktiskt vara symptom på uppkomsten av en hovböld som håller på att brista. Men oftast är de tidiga tecknen på en böld smärta och hälta i ett ben. Det kan bli ökad värme och/eller svullnad i benet, men behöver inte bli det. Vissa hästar vill ligga ner under hela händelsen. Andra kommer endast påvisa en liten hälta enbart vid ridning. Det beror helt på vilken hov som är drabbad och hur stor del av hoven som är drabbad i bölden. Flera bölder kan uppstå i samma hov under samma tid i hoven.

Lindra smärtan vid hovbölder. Att sätta på boots på hoven för att lindra smärtan från en böld, är enbart ytbehandling, det är välgörande, men kan sakta ner böldens process att leta sig ut, så tid utan boots är avgörande för läkningsprocessen. Vi använder oss av Soft Ride Comfort Boots; eller EasyCare Trail Boots.

Den traditionella  behandlingen genom att skära bort en stor bit av sulan eller strålen, bandagera och hålla hästen på box längre perioder än normalt främjar inte läkning. Att gräva med vassa verktyg i en bölddrabbad hov skapar mer skada än den som hoven redan har i och med bölden. Den drabbade hoven som veterinären eller hovslagaren skär i kommer att ha ännu mer att läka i och med att man öppnar upp ännu ett hål i hoven, även om det är veterinärens eller hovslagarens bästa intention så kommer det hålet ta längre tid att läka än vad bölden i sig hade gjort.

Vänta tills bölden själv hittar sin väg genom de mjukare vävnaderna där den kommer att brista. Som sagt ovan kommer den svåra smärtan och hältan att uppstå precis innan bölden brister vid de mjukare vävnaderna. Att skära upp sulan som idé att försöka hitta ett främmande föremål (det händer men är ovanligt) som skulle ha trängt in i hoven och orsakat infektion, eller andra försök till att dränera hoven, skapar bara ytterligare ett sår för hoven att läka.

Även vilda hästar drabbas säkerligen av hovböld i lamellranden, och dessa hovar läker utan hjälp av människan och dess verktyg. Smärtstillande medicin kan ha en mycket positiv effekt på smärtan i hoven. Och igen, den allra värsta smärtan sker precis innan bölden brister, eftersom trycket då släpper från varfickan där bölden befinner sig. Det är därför bölder ganska förutsägbart brister några dagar efter att smärta och hälta uppstår.

Efter att en hovböld har brustit. Direkt när bölden har brustit och självdränerats, är det bra att tillåta hästen fri rörelse på mjukt underlag (inte påtvingad rörelse), behandla bristningen med ett bra antibakteriellt medel. Men rätt verkning och rätt tidsintervall är A och O för att få hoven att läka rätt igen. Att ha hoven lång tid i boots och grötomslag, eller att blötlägga hoven kommer att förlänga tiden för hoven att läka.

Vart i hoven bölden har suttit påverkar hoven. En böld som sitter i hovväggens lamellrand brister vid kronranden, men det är inte allmänt känt att död vävnad som lämnas i spåret av bölden, när den letar sig vidare upp längs med hovväggen och till slut brister upp vid kronranden, inte längre håller samman hovbenet och hovväggen inuti hoven. Så när bristningsområdet som befinner sig under bristningen växer ner mot marken (med den nya sammanhängande hovväggen ovanför bristningen) bryts hovväggen väldigt lätt bort från området där hovvägg och hovben ej är sammanhängande (nedanför bristningen) beroende på hur mycket tryck marken ger området. Så småning om kommer sprickan eller bristningsområdet växa ner till marken och då kan det verkas bort. Det finns inte någon behandling som är positivt för hoven i detta läge. Det här är bara ett helt naturligt sätt för hoven att växa, läka och reparera sig själv. (hur som helst, du kommer att lära dig att när hoven växer ut en böld i trakten ser vi ofta mer än bara en spricka som växer ner till marken).

                                              
Ovan: Sprickor likt de du ser på bilderna ovan misstas ofta för skador på hoven, även bland vissa av de mest respekterade medicinska experterna. Dock, är det vi ser här bristningsområden som är ca 3 månader gamla från det att hovbölden spruckit upp vid kronranden. När hovväggen växer ner mot marken, förflyttar sig bristningen närmare marken tillsammans med hovväggen. Ovanför sprickan växer ny hovvägg med väl sammanhängande vävnad (lamellerna). Medan osammanhängande/lossnad hovvägg finns under sprickan. Den lösa hovväggen kommer troligen att brytas loss från hoven pga hävkraften som blir av markens påverkan när hästen rör på sig, och är inte en anledning till oro eftersom lamellernas infästning (under bristningsområdet) inte längre är sammanhängande – det är bara dött material. Att korrigera verkningen så att utflytningar minskas kommer att hålla återkommande hovbölder borta.

 

En bristning på framsidan av hoven några timmar efter att bristningen uppstod. Det här är ett kallblod.

 

 

 

 

 

 

En intressant teknik utförd av en veterinär, för att dränera spåret av bölden, precis innan bölden är på väg att brista, erbjuds hästen här direkt smärtlindring. Notera att den här bilden är tagen veckor efter att bölden har brustit, därför ser du tillväxt av hovvägg ovanför bristningsområdet. Den här tekniken erbjuder smärtlindring om den utförs tätt inpå och innan bölden brister.

 

 

Hovbölder i lamellranden vid hörnstöden skiljer sig något från hovbölder i lamellranden mellan hovben och hovväggen. Bölder vid hörnstöden letar sig alltid ut vid ballarna (mjuk vävnad). Men, på grund av förhållandet mellan hörnstöden och sulan, kan bölder vid hörnstöden påverka de sammanhängande vävnaderna (papillerna) i hela sulan. Varierande grad av sulans papiller är påverkad, från små områden i närheten av hörnstödet, till hela sulans område.


Ovan: Här har bölden i lamellranden brustit i de mjuka vävnaderna vid ballarna. Det är troligt att hela sulan är påverkad av bölden och kommer att svikta medans nytt sulmaterial bildas under den döda sulan. Det här skapar som en blåsa med skräp och var mellan de två lagren. När man senare verkar och hamnar i denna blåsa är det många som tror att ursprunget från bölden är just sulan, då orsakad av en stengalla. Men den faktiska orsaken är alltid en böld som har sitt ursprung vid hörnstödet.

 

Böld som orsakar dubbelsula. En böld i hörnstödet som har påverkat hela sulans papiller. Detta orsakar dubbelsula och ny tillväxt håller på att bildas nu.

Det här dräktiga stoet var halt med skor och var felaktigt diagnostiserat för fång av sin veterinär och hon avlivades. Detta på grund av en hovböld!

 

 

 

 

Bölder i hörnstöden som nämnt ovan, påverkar ofta delar av sulans papiller. Sulans papiller är den sammanbindande vävnaden mellan hovbenet och sulan.

Den här typ av böld kan vara otroligt smärtsam och kan befinna sig under sulans yta i månader och år, och är den typ av böld som oftast drabbar skodda och/eller misskötta hovar.

Bölder med dubbelsula är ofta felaktigt diagnostiserade som fång eftersom symptomen ofta verkar vara desamma.

Om författaren: Patricia Morgan Wagner arbetar med rehabilitering av hover och har tillägnat sin karriär till att forska på bölder i lamellranden och utbildning av hästägare och hovvårdare i detta viktiga ämne. Hon är övertygad om att denna långtgående ignorans rörande dena vanliga åkomma har kostat för många hästar livet; när rätt igenkännande, rätt skötsel och tid kan rädda de flesta av dem. Patricia hoppas att denna information kan hjälpa dig att reducera risken för hovbölder, också att känna igen och rehabilitera en hovböld med framgång.